Reportasjer

– Fridtjof Nansen tilhørte en høyreautoritær strømning preget av individualisme, sier Øystein Sørensen, professor i historie ved Universitetet i Oslo og forfatter av boka Fridtjof Nansen – Mannen og myten.

I mandagsutgaven av Vårt Land uttalte teatersjef Birgit Amalie Nilssen at «når vi snakker om norske verdier, har vi mye å lære av Nansen».

Uttalelsen kom i kjølvannet av «vaffel-utspillet» til kulturminister Linda Hofstad Helleland og Senterpartiets nestleder Ola Borten Moe, som igjen avstedet en større debatt om hva som konstituerer «det norske».

Nansen er viden kjent for sitt humanitære arbeid blant statsløse flyktninger etter første verdenskrig. Men han var også en av grunnleggerne av Fedrelandslaget. En bevegelse Sørensen karakteriserer slik: «En høyreautoritær, nasjonal bevegelse som forsøkte å samle støtte fra alle borgerlige partier i felles front mot sosialismen».