Min tro

Vi er midt i intervjuet. Jon Kvalbein har snakket lenge om sin tro. Nå har jeg spurt ham om det er noe han tviler på.

Han blir stille. Tenker. Så erkjenner han at det er noe som plager ham. Han siterer Bjørnstjerne Bjørnsons ord om at dersom vi kristne virkelig tror på det vi sier, så er vår ro uforklarlig. Hvordan kan vi være så rolige når vi vet at mange går fortapt?

Kvalbein følger opp med en metafor som de fleste­ nordmenn kan kjenne seg igjen i denne høsten:

– En utøver er tatt for doping fordi hun hørte på en rådgiver. Dette kan bli situasjonen for oss alle på Dommens dag. Da nytter det ikke å si at biskopen sa det ene eller andre. Dette viser oss også hvilket enormt ansvar det fører med seg å være hyrde.