Vårt Land

Pål Ketil Botvar mener tendensen til religiøs privatisering fra 1980-tallet har snudd.