Nyhet

Begge regjeringspartiene og Senterpartiet har i sine utkast til nye partiprogram forslag som innebærer at land som sier nei til å ta imot egne borgere som har fått avslag på sine asylsøknader i Norge, kan straffes med bistandskutt. Programmene skal vedtas på landsmøtene i vår.

I så fall er det i dag flertall i Stortinget for et hittil ukjent tiltak i norsk politikk: Å bruke bistand som pressmiddel i asylpolitikken.

LES MER: Laveste asyltall på 20 år

Astrup: Effektiv trussel?