Nyhet

De tre partiene etterlyser en helt annen vurdering når staten Norge skal frata en person statsborgerskapet. SV, Sp og Ap vil erstatte forvaltningsvedtak i Utlendingsdirektoratet (UDI) med en domstolsbehandling.

– Norge er et av de landene som har videst åpning for å tilbakekalle et statsborgerskap, opplyser stortingsrepresentanten Heikki Holmås (SV), Karin Andersen (SV), Heidi Greni (Sp), Marit Arnstad (Sp) og Kari Henriksen (Ap), som nå fremmer et representantforslag om å la domstolen avgjøre hvorvidt statsborgerskap kan trekkes tilbake.

LES MER UDI jakter de som snakker usant

135 har mistet statsborgerskapet