Nyhet

Det viser høringen som Den norske kirke nå har gjennomført. Rådgiver Andreas Henriksen Aarflot i Kirkerådets avdeling for kirkeordning opplyser at 52 prosent av menighetsrådene som har svart, anbefaler en ren valgordning som ny måte å utpeke biskoper.

Stemningen har snudd

Nær dobbelt så mange menighetsråd som i en tilsvarende høring for tre år siden, går nå inn for en valgordning som innebærer at den kandidaten som etter én eller to valgomganger får mer enn halvparten av stemmene, er tilsatt.

Stemningen er mer delt blant biskopene og bispedømmerådene­: Åtte av dem går inn for ren valgordning og åtte høringsinstanser i denne kategorien som går inn for tilsetting i et særskilt tilsettingsorgan. Færre går inn for tilsetting i Kirkerådet – slik ordningen er nå.