Nyhet

Dette er noen av funnene i en større undersøkelse som offentliggjøres i mai:

• Et flertall mener vi bør la være å si ting som krenker det andre oppfatter som hellig.

• Folk mener religion har en rettmessig plass i den offentlige samtalen.

• Folk godtar i stor grad religiøse uttrykk i offentligheten – selv fra ekstreme religiøse grupper – når menneskerettigheter trekkes inn i bildet.