Nyhet

– Kirken må selv ta diskusjonen om i hvilken grad dette er tjenlig i et trossamfunn, som jo er noe annet enn et politisk organ, sier Bernt Aardal, professor i statsvitenskap og kjent som valgforsker.

– Dette er ikke primært et valgteknisk tema, men i høyeste grad et prinsippspørsmål som kan ha stor betydning for hvordan kirkens styringsorganer skal settes sammen og arbeide etterpå.

LES MER: Slik fikk Åpen folkekirke stor kirkemakt

– Hva tenker du om at Åpen folkekirke vil arbeide for at Kirkemøtet «skal gjøre vedtak om at der det stilles kandidatlister, blir det ikke nedsatt en nominasjonskomité på bispedømmenivå»?