Nyhet

2.400 kroner pluss moms, til sammen 3.000, er prisen KN betaler for hver ny fastgiver som det kommersielle foretaket Face2Face verver for dem.

– Vi tror folk har forståelse for at det koster penger å samle inn penger, og at åpenhet om disse kostnadene er det beste, sier markedssjef Ragnhild Øien Toyomasu i Kirkens Nødhjelp til magasinet Bistandsaktuelt.

Mange aktører

Det var Bistandsaktuelt som i desember rettet oppmerksomheten mot gateverving av nye givere. Få ville stå fram, men en rekke kilder tegnet det samme bildet: