Nyhet

Kombinasjonen av så lang grense for selvbestemt abort og ja til tidlig ultralydtilbud skapte rystelser i SV for fire år siden.

– Dette åpner for «sorteringssamfunn», sa kritikere.

De fryktet at flere ville søke abort som følge av opplysninger fra ultralydundersøkelse.

Men i det nye programutkastet, som nylig passerte i landsstyret, er punktet fra de siste programmene om «å sikre kvinner rett til selvbestemt abort inntil 16. svangerskapsuke» nå fjernet. Det samme er 2013-formuleringen om å gi «et offentlig tilbud om tidlig ultralyd».