Nyhet

Hvert år legger pasienter og pårørende igjen hundrevis lapper med bønner i en egen bønnekrukke i kirkesalen til Stavanger Universitetssjukehus. Nå har tidligere sykehusprest Leni Mæland analysert innholdet i 888 av tekstene.

– På forhånd trodde jeg mange hadde skrevet bønner hvor de ba Gud om helbredelse, men det var få som brukte dette ordet, sier Mæland, som i dag jobber som studentprest ved Universitetet i Stavanger. Undersøkelsen er en del av masteroppgaven hennes i klinisk sjelesorg.

Bare seks ganger skrev noen at Gud måtte gjøre et mirakel. I stedet ba de: «Du må hjelpe legen til å stille rett diagnose og hjelpe dem til å gjøre en god operasjon». «Jeg vil leve» eller «Jeg vil bli frisk».

– Tanken om at Gud bruker helsepersonell i sitt helbredende arbeid, stod sterkt, konkluderer Mæland.