Nyhet

– Folk er desperate. De rømmer fra mottaket i Kirkenes for å slippe å bli sendt til Russland, sier biskop Olav Øygard i Nord-Hålogland bispedømme til Vårt Land.

Torsdag ble en liste med rundt 30 navn som skulle fraktes til Russland hengt opp inne på Ankomstsenter Finnmark i Kirkenes. Situasjonen ble etter kort tid kaotisk og folk forsøkte å rømme – noen klarte også å komme seg unna.

Appell

Tre asylsøkere som rømte fra mottakssenteret i Kirkenes torsdag, har søkt tilflukt i en kirke. En annen familie ble stanset av politiet på vei bort fra mottaket.