Nyhet

– Når et fond er opprettet som oppreisning til en folkegruppe er tillit viktig, sier avdelingsdirektør i Stiftelsestilsynet, Siw Heggedal Longvastøl til Vårt Land.

En fersk tilsynsrapport viser at styret i Stiftelsen Romanifolkets/taternes kulturfond (RT-fondet) ettertrykkelig har brutt denne tilliten.

Fondet på 75 millioner kroner ble opprettet av Stortinget i 2004, som kollektiv oppreisning for myndighetenes overgrep mot den nasjonale minoriteten. 1. juni 2015 kom Vollebæk-utvalgets utredning, som dokumenterte en hardhendt fornorskingspolitikk mot folket fra slutten av 1800-tallet til utpå 1980-tallet. Folkegruppen lever med følgene den dag i dag. Avkastningen skulle brukes til å bevare «de reisendes» kultur, språk og historie. Forvaltningen ble overlatt til representanter for folkets egne organisasjoner gjennom stiftelsen RT-fondet.

I 2014 trakk derimot Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KUD) tilbake hele fondet, etter år med kontroverser rundt styret i stiftelsen. Fondet ble erstattet med en årlig bevilgning, men året etter ble denne frosset av KUD. Samme år påviste Kapital mistenkelige utbetalinger og inhabilitet hos styreleder og styremedlemmer. Allerede i 2011 hadde Stiftelsestilsynet kritisert at to tredeler av de årlige midlene gikk til administrasjon og styrehonorarer.