ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE

Som abonnent på Vårt Land får du:

Läs mer

Stiftelsestilsynet med totalslakt av taterfond

Stiftelsestilsynet fjerner styreleder og styremedlemmer i kulturfondet som forvalter statens kollektive erstatning til taterne/romanifolket. Retter ramsalt kritikk mot inhabilitet, dobbeltroller og urettmessige godtgjørelser i ny tilsynsrapport.

ANNONSE
ANNONSE

Nyhet

– Når et fond er opprettet som oppreisning til en folkegruppe er tillit viktig, sier avdelingsdirektør i Stiftelsestilsynet, Siw Heggedal Longvastøl til Vårt Land.

En fersk tilsynsrapport viser at styret i Stiftelsen Romanifolkets/taternes kulturfond (RT-fondet) ettertrykkelig har brutt denne tilliten.

Fondet på 75 millioner kroner ble opprettet av Stortinget i 2004, som kollektiv oppreisning for myndighetenes overgrep mot den nasjonale minoriteten. 1. juni 2015 kom Vollebæk-utvalgets utredning, som dokumenterte en hardhendt fornorskingspolitikk mot folket fra slutten av 1800-tallet til utpå 1980-tallet. Folkegruppen lever med følgene den dag i dag. Avkastningen skulle brukes til å bevare «de reisendes» kultur, språk og historie. Forvaltningen ble overlatt til representanter for folkets egne organisasjoner gjennom stiftelsen RT-fondet.

I 2014 trakk derimot Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KUD) tilbake hele fondet, etter år med kontroverser rundt styret i stiftelsen. Fondet ble erstattet med en årlig bevilgning, men året etter ble denne frosset av KUD. Samme år påviste Kapital mistenkelige utbetalinger og inhabilitet hos styreleder og styremedlemmer. Allerede i 2011 hadde Stiftelsestilsynet kritisert at to tredeler av de årlige midlene gikk til administrasjon og styrehonorarer.

LES OGSÅ: Beklager overgrep mot taterne

 

Sterkere lut. Nå varslerStiftelsestilsynet sterkere lut: Det fjerner leder i Taternes Landsforening (TL), Holger Gustavsen, fra styreledervervet. Også styremedlemmene Trond Rehm (Landsorganisasjonen for Romanifolket, LOR) og Lennart Karlsen (TL) skal bort.

– De tre har blitt varslet og får kommentere det, sier Hegge­dal Longvastøl.

Deretter avgjør Stiftelsestilsynet. Vedtaket kan påklages og til sist tas inn for domsstolen.

De tre var – sammen med styremedlemmene Jim Karlsen (Romanifolkets Riksforbund, nå nedlagt) og Michael Fagerland (Foreningen Romanifolkets Kystkultur) – med på å opprette og bevilge penger til Romanifolkets/taternes senter (RT-senteret). Samtidig fikk de betalte styreposisjoner i RT-senteret. Det gjorde dem inhabile til å fatte disse vedtakene, fastslår Stiftelsestilsynet.

LES OGSÅ: Mistenker misbruk av taterfond


Holger Gustavsen. Stiftelsestilsynet presiserer videre at «Holger Gustavsen har den mest framtredende særinteressen» siden han «ble engasjert som konsulent i RT-senteret». Også Jim Karlsen (nedlagte Romanifolkets Riksforbund) trekkes fram som sentral ved vedtaket om opprettelse og bevilgning.

Saksbehandlingen knyttet til RT-senteret «gjelder store beløp» og har stor betydning for hvorvidt RT-fondet oppfyller sitt formål, ifølge Stiftelsestilsynet. Det mener at de «inhabile styremedlemmene vesentlig tilsidesatte sine plikter» og at «stiftelsens praktisering av habilitetsreglene ikke er i samsvar med stiftelseslovens regler [...] i store og viktige saker».

Styret har lenge vært gjenstand for mistanker og krangler internt i folkegruppen. Etter det Vårt Land kjenner til har Stiftelsestilsynet aldri mottatt så mange bekymringsmeldinger før.

Stiftelsestilsynet kritiserer også urettmessige utbetalinger og godtgjørelser, samt mangelfulle kontrollrutiner og vilje til å etterleve disse.

LES OGSÅ: I 2015 tilbakeviste Holger Gustavsen alle anklager

Styremedlemmer som har latt være å delta i styrebehandling på grunn av inhabilitet, har dessuten «regelmessig ... deltatt ved saksforberedelsen i forkant av styrets vedtak om utdelinger».I desember meldte Vårt Land at RT-fondet har stevnet staten for retten fordi utbetalingen av nye bevilgninger ble stoppet. Styreleder Holger Gustavsen sier til Finansavisen at han mener tilsynsrapporten har mange feil og at dette vil bli belyst når han møter staten i retten, melder NTB.

– Kan det nye styret droppe søksmålet, avdelingsdirektør Heggedal Longvastøl?

– Det nye styret vil kunne gjøre sine egne vurderinger om alle forhold, også søksmålet.

ANNONSE
Nyhet

– Når et fond er opprettet som oppreisning til en folkegruppe er tillit viktig, sier avdelingsdirektør i Stiftelsestilsynet, Siw Heggedal Longvastøl til Vårt Land.

En fersk tilsynsrapport viser at styret i Stiftelsen Romanifolkets/taternes kulturfond (RT-fondet) ettertrykkelig har brutt denne tilliten.

Fondet på 75 millioner kroner ble opprettet av Stortinget i 2004, som kollektiv oppreisning for myndighetenes overgrep mot den nasjonale minoriteten. 1. juni 2015 kom Vollebæk-utvalgets utredning, som dokumenterte en hardhendt fornorskingspolitikk mot folket fra slutten av 1800-tallet til utpå 1980-tallet. Folkegruppen lever med følgene den dag i dag. Avkastningen skulle brukes til å bevare «de reisendes» kultur, språk og historie. Forvaltningen ble overlatt til representanter for folkets egne organisasjoner gjennom stiftelsen RT-fondet.

I 2014 trakk derimot Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KUD) tilbake hele fondet, etter år med kontroverser rundt styret i stiftelsen. Fondet ble erstattet med en årlig bevilgning, men året etter ble denne frosset av KUD. Samme år påviste Kapital mistenkelige utbetalinger og inhabilitet hos styreleder og styremedlemmer. Allerede i 2011 hadde Stiftelsestilsynet kritisert at to tredeler av de årlige midlene gikk til administrasjon og styrehonorarer.

LES OGSÅ: Beklager overgrep mot taterne

 

Sterkere lut. Nå varslerStiftelsestilsynet sterkere lut: Det fjerner leder i Taternes Landsforening (TL), Holger Gustavsen, fra styreledervervet. Også styremedlemmene Trond Rehm (Landsorganisasjonen for Romanifolket, LOR) og Lennart Karlsen (TL) skal bort.

– De tre har blitt varslet og får kommentere det, sier Hegge­dal Longvastøl.

Deretter avgjør Stiftelsestilsynet. Vedtaket kan påklages og til sist tas inn for domsstolen.

De tre var – sammen med styremedlemmene Jim Karlsen (Romanifolkets Riksforbund, nå nedlagt) og Michael Fagerland (Foreningen Romanifolkets Kystkultur) – med på å opprette og bevilge penger til Romanifolkets/taternes senter (RT-senteret). Samtidig fikk de betalte styreposisjoner i RT-senteret. Det gjorde dem inhabile til å fatte disse vedtakene, fastslår Stiftelsestilsynet.

LES OGSÅ: Mistenker misbruk av taterfond


Holger Gustavsen. Stiftelsestilsynet presiserer videre at «Holger Gustavsen har den mest framtredende særinteressen» siden han «ble engasjert som konsulent i RT-senteret». Også Jim Karlsen (nedlagte Romanifolkets Riksforbund) trekkes fram som sentral ved vedtaket om opprettelse og bevilgning.

Saksbehandlingen knyttet til RT-senteret «gjelder store beløp» og har stor betydning for hvorvidt RT-fondet oppfyller sitt formål, ifølge Stiftelsestilsynet. Det mener at de «inhabile styremedlemmene vesentlig tilsidesatte sine plikter» og at «stiftelsens praktisering av habilitetsreglene ikke er i samsvar med stiftelseslovens regler [...] i store og viktige saker».

Styret har lenge vært gjenstand for mistanker og krangler internt i folkegruppen. Etter det Vårt Land kjenner til har Stiftelsestilsynet aldri mottatt så mange bekymringsmeldinger før.

Stiftelsestilsynet kritiserer også urettmessige utbetalinger og godtgjørelser, samt mangelfulle kontrollrutiner og vilje til å etterleve disse.

LES OGSÅ: I 2015 tilbakeviste Holger Gustavsen alle anklager

Styremedlemmer som har latt være å delta i styrebehandling på grunn av inhabilitet, har dessuten «regelmessig ... deltatt ved saksforberedelsen i forkant av styrets vedtak om utdelinger».I desember meldte Vårt Land at RT-fondet har stevnet staten for retten fordi utbetalingen av nye bevilgninger ble stoppet. Styreleder Holger Gustavsen sier til Finansavisen at han mener tilsynsrapporten har mange feil og at dette vil bli belyst når han møter staten i retten, melder NTB.

– Kan det nye styret droppe søksmålet, avdelingsdirektør Heggedal Longvastøl?

– Det nye styret vil kunne gjøre sine egne vurderinger om alle forhold, også søksmålet.

ANNONSE