Nyhet

– Det spørs om partene i forhandlingene har sett konsekvensene av denne avtalen, sier stiftsdirektør i Nord-Hålogaland, Odd Stenersen.

Vårt Land har fått tilgang på referatene fra styringssamtalene mellom bispedømmene, Kirkerådet og Kulturdepartementet. I disse møtene, som ble holdt i løpet av våren, var den nye arbeidstidsavtalen for prestene et eget punkt. I et flertall av referatene uttrykte bispedømmene frustrasjon over at prestenes helligdag- og søndagstillegg koster for mye:

«Kan bidra til at høytidene sekulariseres» – Agder og Telemark

«Et paradoks at tjenester på søndag er truet» – Nord-Hålogaland