Nyhet

– Slik kan det ikkje vere, seier styreleiar Lise Boeck Jakobsen i Ønskebarn.

Foreininga meiner staten bør ta rekninga for alle par som prøver å bli gravide med hjelp av prøverøyrsbehandling.

– I dag er det kø i det offentlege tilbodet. Difor vel fleire private løysingar med kortare ventetid. Tid er nemleg svært viktig når ein ønskjer prøverøyrsbehandling, seier Boeck Jakobsen.

Ein av dei store offentlege klinikkane, Fertilitetssenteret Sør ved Sykehuset Telemark, melder følgjande på heimesida: