Nyhet

Du var nylig på Mindanao. Er dette en religiøs konflikt?

Nei, men religion blir trukket inn av noen av aktørene. Utgangspunktet er en gammel konflikt, der det som tidligere var en muslimsk majoritet, gradvis er blitt en liten og svært diskriminert minoritet.

Handler det mest om rettigheter og innflytelse?

Ja, og i 2014 kom man fram til en fredsavtale mellom myndighetene og den største muslimske opprørsgruppen. Det skulle opprettes en ny, selvstyrt region der målet var å få slutt på en konflikt som har påført millioner av mennesker et liv i fattigdom.