ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE

Som abonnent på Vårt Land får du:

Läs mer

Spår reservasjonsras i Bjørgvin

Biskop Halvor Nordhaug tror halvparten av prestene i bispedømmet vil si nei til å vie homofile.

ANNONSE
ANNONSE

Vielser i Den norske kirke

  • I dag har prester i Den norske kirke ikke anledning til å vie personer av samme kjønn, fordi det ikke finnes noen liturgi for slike vigsler.
  • En opptelling Vårt Land har gjort viser at det er flertall i det nye Kirkemøtet for å innføre en vigselsliturgi for likekjønnede. En slik liturgi vil trolig bli vedtatt i 2017 
eller 2018.
  • Loven fastslår i dag at «En kirkelig vigsler kan også nekte å foreta vigsel dersom en av brudefolkene er skilt og den tidligere ektefellen lever, eller dersom brudefolkene er av samme kjønn.» (paragraf 13)
  • Kilder: lovdata.no, Vårt Land
Nyhet

– Jeg tror et betydelig antall prester i vårt bispedømme, trolig et flertall, ønsker å benytte seg av en slik reservasjonsrett, sier Nordhaug til Bergens Tidende.

I dag kan prester med loven i hånd reservere seg mot å vie fraskilte og homofile. Denne rettigheten vil bli gjelde også når Den norske kirke blir klar for å vie likekjønnede par. Begge fløyene i kirkevalget vil kjempe for at dette blir videreført.

– Det er en bred enighet om at det fortsatt skal være slik, og det er jeg sikker på vil sikres via fremtidige vedtak fra Kirkemøtet, sier Nordhaug, som er biskop i Bjørgvin, som omfatter Hordaland og Sogn og Fjordane.

LES OGSÅ: Prester skal ikke tvinges til å vie homofile

En opptelling Vårt Land har gjort, viser at det i det nye Kirkemøtet er et klart flertall for at Den norske kirke skal vie likekjønnede.

I forbindelse med kirkevalget valgte også prestene i hvert bispedømme på sin representant i bispedømmeråd og kirkemøte. I Stavanger, Bjørgvin og Møre stemte prestene fram en delegat som har et konservativt syn på ekteskapet.

LES OGSÅ: Flertall for å vie homofile i Den norske kirke

Presteforeningen er også klare på at de vil kjempe for en fortsatt reservasjonsrett for prester. Leder i Presteforeningen, Martin Enstad, tror det vil være bedre for et likekjønnet par som skal gifte seg at de får en prest som «viser glede og entusiasme».

– En mulig løsning vil være at henvendelsen kan gå videre til prosten, som må ta ansvar for å finne en prest som kan gjennomføre denne handlingen, sier Enstad til BT.

LES FLERE SAKER OM KIRKEVALGET

I torsdagens Vårt Land tok sokneprest i Hægebostad og Eiken, Bernt Rune Sandrib, til orde for at menigheter også skal kunne reservere seg.

– Det er altfor grunt og enkelt at det bare er prester som skal kunne reservere seg mot å vie likekjønnede. Og hvis menigheten ikke ønsker å innføre den nye ordningen, må det gjelde uansett hvilken prest som er tilgjengelig, mener han.

LES OGSÅ: I denne menigheten vil de ikke vie homofile

Ifølge Kirkerådet vil det være opp til Kirkemøtet å bestemme hvilke retningslinjer som skal ligge i den nye liturgien. Åpen folkekirke, som er for likekjønnet vigsel, er helt klare på at de ikke vil gå inn for en reservasjonsmulighet for menigheter.

– Vi kan ikke ha en situasjon der et likekjønnet par blir avvist ved sin barndoms kirke. Det er uaktuelt at menigheter skal få reservere seg, sier Kristin Gunleiksrud Raaum, styremedlem i Åpen folkekirke, og kirkemøtemedlem.

Publisert: 1. oktober 2015
ANNONSE
Nyhet

– Jeg tror et betydelig antall prester i vårt bispedømme, trolig et flertall, ønsker å benytte seg av en slik reservasjonsrett, sier Nordhaug til Bergens Tidende.

I dag kan prester med loven i hånd reservere seg mot å vie fraskilte og homofile. Denne rettigheten vil bli gjelde også når Den norske kirke blir klar for å vie likekjønnede par. Begge fløyene i kirkevalget vil kjempe for at dette blir videreført.

– Det er en bred enighet om at det fortsatt skal være slik, og det er jeg sikker på vil sikres via fremtidige vedtak fra Kirkemøtet, sier Nordhaug, som er biskop i Bjørgvin, som omfatter Hordaland og Sogn og Fjordane.

LES OGSÅ: Prester skal ikke tvinges til å vie homofile

En opptelling Vårt Land har gjort, viser at det i det nye Kirkemøtet er et klart flertall for at Den norske kirke skal vie likekjønnede.

I forbindelse med kirkevalget valgte også prestene i hvert bispedømme på sin representant i bispedømmeråd og kirkemøte. I Stavanger, Bjørgvin og Møre stemte prestene fram en delegat som har et konservativt syn på ekteskapet.

LES OGSÅ: Flertall for å vie homofile i Den norske kirke

Presteforeningen er også klare på at de vil kjempe for en fortsatt reservasjonsrett for prester. Leder i Presteforeningen, Martin Enstad, tror det vil være bedre for et likekjønnet par som skal gifte seg at de får en prest som «viser glede og entusiasme».

– En mulig løsning vil være at henvendelsen kan gå videre til prosten, som må ta ansvar for å finne en prest som kan gjennomføre denne handlingen, sier Enstad til BT.

LES FLERE SAKER OM KIRKEVALGET

I torsdagens Vårt Land tok sokneprest i Hægebostad og Eiken, Bernt Rune Sandrib, til orde for at menigheter også skal kunne reservere seg.

– Det er altfor grunt og enkelt at det bare er prester som skal kunne reservere seg mot å vie likekjønnede. Og hvis menigheten ikke ønsker å innføre den nye ordningen, må det gjelde uansett hvilken prest som er tilgjengelig, mener han.

LES OGSÅ: I denne menigheten vil de ikke vie homofile

Ifølge Kirkerådet vil det være opp til Kirkemøtet å bestemme hvilke retningslinjer som skal ligge i den nye liturgien. Åpen folkekirke, som er for likekjønnet vigsel, er helt klare på at de ikke vil gå inn for en reservasjonsmulighet for menigheter.

– Vi kan ikke ha en situasjon der et likekjønnet par blir avvist ved sin barndoms kirke. Det er uaktuelt at menigheter skal få reservere seg, sier Kristin Gunleiksrud Raaum, styremedlem i Åpen folkekirke, og kirkemøtemedlem.

Publisert: 1. oktober 2015
ANNONSE

Vielser i Den norske kirke

  • I dag har prester i Den norske kirke ikke anledning til å vie personer av samme kjønn, fordi det ikke finnes noen liturgi for slike vigsler.
  • En opptelling Vårt Land har gjort viser at det er flertall i det nye Kirkemøtet for å innføre en vigselsliturgi for likekjønnede. En slik liturgi vil trolig bli vedtatt i 2017 
eller 2018.
  • Loven fastslår i dag at «En kirkelig vigsler kan også nekte å foreta vigsel dersom en av brudefolkene er skilt og den tidligere ektefellen lever, eller dersom brudefolkene er av samme kjønn.» (paragraf 13)
  • Kilder: lovdata.no, Vårt Land