Nyhet

– Jeg har lenge tenkt at jeg kan være sykehusprest for alle og tilby en inkluderende tjeneste. Men etter hvert har jeg skjønt at ikke alle vil snakke med en prest, sier Øyvind Taraldset Sørensen, hovedprest ved St. Olavs hospital i Trondheim.

Prestetjenestene ved sykehus, fengsel og i Forsvaret har blitt grundig debattert de siste årene. I 2013 konkluderte Stålsett-utvalget med at dagens institusjonsprester er en viktig kompetanse innen sjelesorg og i møte med personer i sårbare situasjoner. Samtidig ble det etterlyst alternativer for å gi «en fullverdig religiøs betjening» til pasienter og pårørende som tilhører et annet tros- og livssynssamfunn.

Nå er kirke og stat i ferd med å skille lag, og andre religioner og livssyn har de siste årene fått gradvis større rom i offentlige institusjoner.

LES OGSÅ: Human-Etisk Forbund ønsket aldri ordningen – tar likevel ansvaret