Nyhet

– Ein skule har kontakta oss og fortalt at dei er blitt lurt i samband med eit lokalt innsamlingsprosjekt, fortel kommunikasjonsrådgjevar Line Konstali i Innsamlingskontrollen (IK).

Ho kan ikkje utdjupe kva som skjedde, og kva mottakarorganisasjonen heiter, for skulen ­ønskjer ikkje å bli eksponert.

Unge er samfunnsengasjerte, seier forskarane Guro Ødegård og Audun Fladmoe. Dei har nettopp gjort ferdig rapporten Deltakelse i politikk og organisasjonsliv blant unge i Oslo. Det er «grunn til at hevde at dagens ungdomsgenerasjon er like aktiv – om ikke mer aktiv – enn ungdomsgenerasjoner for 10-20 år tilbake», konkluderer forskarane.

Frå nasjonalt til lokalt