ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE

Som abonnent på Vårt Land får du:

Läs mer

Sikher kvier seg for å ta av turban på passfoto

Dagens forskrift om å vise ørene på passfoto gir både muslimer, sikher og kristne nonner religiøse kvaler. Politidirektoratet vender det døve øret til.

ANNONSE
ANNONSE

Passforskriften

  • «Personer kan av religiøse eller andre spesielle grunner, for eksempel ved sykdom, bruke hodeplagg på fotografiet når det er grunn til å anta at vedkommende vil bruke tilsvarende hodeplagg i fremtidige kontroller». Videre heter det at «begge ørene skal være synlige». (Paragraf 4)
  • Dette skaper problemer for blant andre muslimer som bærer hijab og sikher med turban. Begge plagg dekker ørene.
Nyhet

– Jeg får stadig henvendelser fra sikher som synes det er merkelig at de i dagens digitale verden blir bedt om å ta av seg turbanen sin på passkontoret, sier Sumeet Singh. Han er leder av sikhenes ungdomsforening, og representerer Norges sikher i Samarbeidsrådet for tro og livssyn (STL).

I likhet med andre som av ­religiøse årsaker dekker til ørene sine, rammes de av passforskriften som kom på plass i 2014. Da den ble innført droppet Justis­departementet å innhente ­høringssvar fra berørte parter.

Åndelig betydning

I dagens passforskrift heter at «begge ørene skal være synlige». Årsaken til dette kravet er for å kunne foreta en sikker identifisering av passinnehaveren.

For sikhene har hodeplagget turban en dyp, åndelig betydning og er en vesentlig del av deres identitet. Ifølge sikhene opp­hører turbanen å være et stykke tøy når det bæres av en sikh mann eller kvinne – da anses det å være en del av bærerens kropp.

– Sikher er pålagt å bære turban til en hver tid. Den er ikke som en hatt som bare kan løftes av og på. Skal den av må den i så fall bindes på nytt. I praksis betyr derfor passfotokravet at turbanen må tas helt av når bilde skal tas. Det kan oppleves som nedverdigende, spesielt når det finnes bedre alternativer for å ivareta sikkerheten, sier Singh.

LES OGSÅ: Dronning Silvia: – Det finnes ­spøkelser

Setter foten ned

Sikhene er trolig de som er sterkest berørt av forskriften, ifølge Ingrid ­Rosendorf Joys, leder for STL. Men også andre grupper får ­religiøse kvaler av å skulle vise frem ørene sine.

– Både muslimer som bærer hijab og katolske nonner har kontaktet oss fordi kravet oppleves problematisk, sier hun, og understreker at sikkerhet er viktig for dem.

– Ingen av de berørte gruppene mener de skal ha noen særbehandling som går på sikkerheten løs.

STL har ved flere anledninger forsøkt å komme i dialog med Politidirektoratet (POD) og Justisdepartementet, senest i sommer. De ønsker lovendring. Like før jul fikk de omsider svar fra POD: Ørene skal være synlige på passbildet. «Ørets form er unik og således et viktig element ved kontroll av en passøkers identitet», skriver POD.

Lovendringer kan imidlertid komme med utbredelsen ny teknologi. Med såkalt biometri ­lagret i passet og i passregisteret, vil identifisering kunne gjøres ved hjelp av for eksempel finger­avtrykk, håndavtrykk, ansiktsform og irisavlesning. Da «vil øret miste sin betydning som kontrollelement», skriver POD, som understreker at da må kontrollmetoden være «alminnelig tilgjengelig og i bruk».

LES OGSÅ: Håper Sana får hovedrollen i neste sesong av Skam

Strengest i verden

Stortingsrepresentant og medlem av Justiskomiteen, Ulf Leirstein (Frp), har ikke mye sympati for de ­religiøse gruppenes situasjon.

– Sikhene og andre religiøse grupper som berøres av dette kravet kommer ikke til å få drahjelp fra oss. Tro trumfer ikke sikkerhet.

Generalsekretær Mehtab Afsar i Islamsk Råd mener at forskriften både er unødvendig og ulogisk, og at den ikke kan forklares ut ifra sikkerhetsargumentasjon.

– Så å si ingen andre land i verden praktiserer den. Skal Norge være i tet på identifisering, bør vi heller ta i bruk ny identifiseringsteknologi, som biometri.

Ingen god løsning

Sikkerhet står også i høysetet hos Sumeet Singh.

– Nettopp derfor mener vi at Norge, i likhet med andre land bør implementere det alternativet som ivaretar sikkerheten i mest mulig grad, nemlig biometri. Å ta av seg turbanen når hårveksten fortsatt dekker ørene er ikke en god løsning.

Endringer i passforskriften sendes i disse dager ut på ­høring igjen. I brevet til STL lover POD at spørsmålet om passfotoreglene skal tas opp på ny, og denne gangen skal alle berørte parter bli hørt.

LES OGSÅ: Appen «Welcome!» skal gjøre hverdagsintegrering enklere

Publisert: 8. januar 2017
ANNONSE
Nyhet

– Jeg får stadig henvendelser fra sikher som synes det er merkelig at de i dagens digitale verden blir bedt om å ta av seg turbanen sin på passkontoret, sier Sumeet Singh. Han er leder av sikhenes ungdomsforening, og representerer Norges sikher i Samarbeidsrådet for tro og livssyn (STL).

I likhet med andre som av ­religiøse årsaker dekker til ørene sine, rammes de av passforskriften som kom på plass i 2014. Da den ble innført droppet Justis­departementet å innhente ­høringssvar fra berørte parter.

Åndelig betydning

I dagens passforskrift heter at «begge ørene skal være synlige». Årsaken til dette kravet er for å kunne foreta en sikker identifisering av passinnehaveren.

For sikhene har hodeplagget turban en dyp, åndelig betydning og er en vesentlig del av deres identitet. Ifølge sikhene opp­hører turbanen å være et stykke tøy når det bæres av en sikh mann eller kvinne – da anses det å være en del av bærerens kropp.

– Sikher er pålagt å bære turban til en hver tid. Den er ikke som en hatt som bare kan løftes av og på. Skal den av må den i så fall bindes på nytt. I praksis betyr derfor passfotokravet at turbanen må tas helt av når bilde skal tas. Det kan oppleves som nedverdigende, spesielt når det finnes bedre alternativer for å ivareta sikkerheten, sier Singh.

LES OGSÅ: Dronning Silvia: – Det finnes ­spøkelser

Setter foten ned

Sikhene er trolig de som er sterkest berørt av forskriften, ifølge Ingrid ­Rosendorf Joys, leder for STL. Men også andre grupper får ­religiøse kvaler av å skulle vise frem ørene sine.

– Både muslimer som bærer hijab og katolske nonner har kontaktet oss fordi kravet oppleves problematisk, sier hun, og understreker at sikkerhet er viktig for dem.

– Ingen av de berørte gruppene mener de skal ha noen særbehandling som går på sikkerheten løs.

STL har ved flere anledninger forsøkt å komme i dialog med Politidirektoratet (POD) og Justisdepartementet, senest i sommer. De ønsker lovendring. Like før jul fikk de omsider svar fra POD: Ørene skal være synlige på passbildet. «Ørets form er unik og således et viktig element ved kontroll av en passøkers identitet», skriver POD.

Lovendringer kan imidlertid komme med utbredelsen ny teknologi. Med såkalt biometri ­lagret i passet og i passregisteret, vil identifisering kunne gjøres ved hjelp av for eksempel finger­avtrykk, håndavtrykk, ansiktsform og irisavlesning. Da «vil øret miste sin betydning som kontrollelement», skriver POD, som understreker at da må kontrollmetoden være «alminnelig tilgjengelig og i bruk».

LES OGSÅ: Håper Sana får hovedrollen i neste sesong av Skam

Strengest i verden

Stortingsrepresentant og medlem av Justiskomiteen, Ulf Leirstein (Frp), har ikke mye sympati for de ­religiøse gruppenes situasjon.

– Sikhene og andre religiøse grupper som berøres av dette kravet kommer ikke til å få drahjelp fra oss. Tro trumfer ikke sikkerhet.

Generalsekretær Mehtab Afsar i Islamsk Råd mener at forskriften både er unødvendig og ulogisk, og at den ikke kan forklares ut ifra sikkerhetsargumentasjon.

– Så å si ingen andre land i verden praktiserer den. Skal Norge være i tet på identifisering, bør vi heller ta i bruk ny identifiseringsteknologi, som biometri.

Ingen god løsning

Sikkerhet står også i høysetet hos Sumeet Singh.

– Nettopp derfor mener vi at Norge, i likhet med andre land bør implementere det alternativet som ivaretar sikkerheten i mest mulig grad, nemlig biometri. Å ta av seg turbanen når hårveksten fortsatt dekker ørene er ikke en god løsning.

Endringer i passforskriften sendes i disse dager ut på ­høring igjen. I brevet til STL lover POD at spørsmålet om passfotoreglene skal tas opp på ny, og denne gangen skal alle berørte parter bli hørt.

LES OGSÅ: Appen «Welcome!» skal gjøre hverdagsintegrering enklere

Publisert: 8. januar 2017
ANNONSE

Passforskriften

  • «Personer kan av religiøse eller andre spesielle grunner, for eksempel ved sykdom, bruke hodeplagg på fotografiet når det er grunn til å anta at vedkommende vil bruke tilsvarende hodeplagg i fremtidige kontroller». Videre heter det at «begge ørene skal være synlige». (Paragraf 4)
  • Dette skaper problemer for blant andre muslimer som bærer hijab og sikher med turban. Begge plagg dekker ørene.