Nyhet

– Familievernet er mitt hjartebarn. Eg er glad det har vore mogeleg å løfte fram denne viktige tenesta i fire år, saman med Venstre og KrF, fortel barne- og likestillingsminister Solveig Horne (Frp).

Sidan ho fekk nøkkelen til Barne- og likestillingsdepartementet i 2013 har familieverntenesta totalt blitt styrkt med 128 millionar kroner.

Barne-, ungdoms- og familiedepartementet (Bufdir) har analysert ferdig 2016-tala. Konklusjonen er klar: Fleire vel å bruke familievernet for å få hjelp.

– Vi ser at fleire får god hjelp, så samlivet kan halde fram, seier Horne.