ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE

Som abonnent på Vårt Land får du:

Läs mer

Selger sex til eldre menn

I 2015 registrerte Nadheim rekordmange menn som solgte seksuelle tjenester. Tendensen fortsetter i år. – Mannlige prostituerte får lite oppmerksomhet fra både forskere, politi og hjelpetiltak, sier professor.

ANNONSE
ANNONSE
Nyhet

– De fleste selger sex for å overleve. De har ikke mange andre alternativer og selger sex for å klare seg, sier Olav Lægdene.

Han er virksomhetsleder i Nadheim – Kirkens Bymisjons senter for kvinner og menn med prostitusjonserfaring. Organisasjonen driver oppsøkende arbeid og tilbyr hjelpetiltak til prostituerte i Oslo-området.

Kraftig økning

I 2014 var Nadheim i kontakt med 46 menn som tilbød seksuelle tjenester. Året etter hadde antallet mer enn doblet seg til 97 personer. Halvveis ute i 2016 har Nadheim vært i kontakt med 51 mannlige prostituerte.

– Dermed ser vi at den samme tendensen fortsetter i år, forteller Lægdene.

Han peker på at økningen i registrerte mannlige prostituerte kan ha en sammenheng med at man tidligere har undervurdert størrelsen på denne gruppen. De siste årene har man gitt gruppen større oppmerksomhet, og dermed kan man ha blitt flinkere til å registrere mannlige prostituerte.

– Samtidig kan det tyde på at antall menn som selger sex har økt ved at antall annonser har økt kraftig. Vi skal være forsiktige med å tolke økningen i annonser som en økning generelt, men vi har jobbet med menn siden 2008, og vårt bestemte inntrykk er at flere menn selger seksuelle tjenester i Norge, sier Lægdene.

LES MER: Mindre prostitusjon med sexkjøpsloven

Fra mange land

Blant de 51 mannlige prostituerte Nadheim har vært i kontakt med i år, er 16 land representert. Totalt er det 14 nordmenn. Personer fra Sør-Amerika er den største gruppen.

– Mange fra Sør-Amerika forteller om fattigdom og manglende muligheter på arbeidsmarkedet som en årsak til at de selger sex, sier Lægdene.

Han forteller at de norske ofte prostituerer seg av andre årsaker.

– For nordmennene som selger sex handler det i større grad om spenning og seksuell utprøving. Det er ofte ganske unge mennesker som kanskje har startet og tenkt at de har en kontroll og vil eksperimentere seksuelt, men som etter hvert blir avhengig av inntektene, sier Lægdene.

LES MER: Møter færre norske prostituerte

Menn kjøper sex

Han forteller at det i hovedsak er mannlige kunder.

– Vi ser at mange unge menn selger sex til eldre menn. Selv om de mannlige prostituerte tilbyr seksuelle tjenester til både kvinner og menn, er det som oftest menn som tar kontakt, sier Lægdene.

– Vi finner så godt som ingen menn i gateprostitusjon, og heller ikke transpersoner. Det ser vi gjennom oppsøkende virksomhet både på nett og på gata. At menn ikke selger sex på gata tror jeg er knyttet til stigma og at det er mer skambelagt. Dersom man vil kjøpe sex av menn, vet man gjerne allerede at det foregår på nettet. Nettet er en mer anonym arena for både kjøper og selger, fortsette Lægdene.

Mangler kunnskap

May-Len Skilbrei er professor ved Universitetet i Oslo og har forsket på prostitusjon over flere år. Hun tror at Nadheim kun har registrert en liten andel av de mennene som selger seksuelle tjenester.

– Det er grunn til å tro at det finnes langt flere mannlige prostituerte enn de som annonserer på de sidene. Ofte teller man de som annonserer på nettsider for prostitusjon, men menn annonserer også mange andre steder, sier Skilbrei.

LES OGSÅ: Ber om å bli tiltalt for å ansette papirløse

Hun sier det er en manglende interesse for mannlig prostitusjon.

– Fokus på kvinnelig prostitusjon passer bedre overens med den politiske diskusjonen man har lyst til å føre. På politisk nivå er prostitusjon forstått som menns vold mot kvinner. Forskningshull og politikk henger sterkt sammen, sier Skilbrei.

– Mannlige prostituerte får lite oppmerksomhet fra både forskere, politi og hjelpetiltak. Den manglende kunnskapen vi har om mannlige prostituerte gjør at vi ikke vet om de har et udekket behov for hjelpetiltak, avslutter Skilbrei.

Publisert: 13. juli 2016
ANNONSE
Nyhet

– De fleste selger sex for å overleve. De har ikke mange andre alternativer og selger sex for å klare seg, sier Olav Lægdene.

Han er virksomhetsleder i Nadheim – Kirkens Bymisjons senter for kvinner og menn med prostitusjonserfaring. Organisasjonen driver oppsøkende arbeid og tilbyr hjelpetiltak til prostituerte i Oslo-området.

Kraftig økning

I 2014 var Nadheim i kontakt med 46 menn som tilbød seksuelle tjenester. Året etter hadde antallet mer enn doblet seg til 97 personer. Halvveis ute i 2016 har Nadheim vært i kontakt med 51 mannlige prostituerte.

– Dermed ser vi at den samme tendensen fortsetter i år, forteller Lægdene.

Han peker på at økningen i registrerte mannlige prostituerte kan ha en sammenheng med at man tidligere har undervurdert størrelsen på denne gruppen. De siste årene har man gitt gruppen større oppmerksomhet, og dermed kan man ha blitt flinkere til å registrere mannlige prostituerte.

– Samtidig kan det tyde på at antall menn som selger sex har økt ved at antall annonser har økt kraftig. Vi skal være forsiktige med å tolke økningen i annonser som en økning generelt, men vi har jobbet med menn siden 2008, og vårt bestemte inntrykk er at flere menn selger seksuelle tjenester i Norge, sier Lægdene.

LES MER: Mindre prostitusjon med sexkjøpsloven

Fra mange land

Blant de 51 mannlige prostituerte Nadheim har vært i kontakt med i år, er 16 land representert. Totalt er det 14 nordmenn. Personer fra Sør-Amerika er den største gruppen.

– Mange fra Sør-Amerika forteller om fattigdom og manglende muligheter på arbeidsmarkedet som en årsak til at de selger sex, sier Lægdene.

Han forteller at de norske ofte prostituerer seg av andre årsaker.

– For nordmennene som selger sex handler det i større grad om spenning og seksuell utprøving. Det er ofte ganske unge mennesker som kanskje har startet og tenkt at de har en kontroll og vil eksperimentere seksuelt, men som etter hvert blir avhengig av inntektene, sier Lægdene.

LES MER: Møter færre norske prostituerte

Menn kjøper sex

Han forteller at det i hovedsak er mannlige kunder.

– Vi ser at mange unge menn selger sex til eldre menn. Selv om de mannlige prostituerte tilbyr seksuelle tjenester til både kvinner og menn, er det som oftest menn som tar kontakt, sier Lægdene.

– Vi finner så godt som ingen menn i gateprostitusjon, og heller ikke transpersoner. Det ser vi gjennom oppsøkende virksomhet både på nett og på gata. At menn ikke selger sex på gata tror jeg er knyttet til stigma og at det er mer skambelagt. Dersom man vil kjøpe sex av menn, vet man gjerne allerede at det foregår på nettet. Nettet er en mer anonym arena for både kjøper og selger, fortsette Lægdene.

Mangler kunnskap

May-Len Skilbrei er professor ved Universitetet i Oslo og har forsket på prostitusjon over flere år. Hun tror at Nadheim kun har registrert en liten andel av de mennene som selger seksuelle tjenester.

– Det er grunn til å tro at det finnes langt flere mannlige prostituerte enn de som annonserer på de sidene. Ofte teller man de som annonserer på nettsider for prostitusjon, men menn annonserer også mange andre steder, sier Skilbrei.

LES OGSÅ: Ber om å bli tiltalt for å ansette papirløse

Hun sier det er en manglende interesse for mannlig prostitusjon.

– Fokus på kvinnelig prostitusjon passer bedre overens med den politiske diskusjonen man har lyst til å føre. På politisk nivå er prostitusjon forstått som menns vold mot kvinner. Forskningshull og politikk henger sterkt sammen, sier Skilbrei.

– Mannlige prostituerte får lite oppmerksomhet fra både forskere, politi og hjelpetiltak. Den manglende kunnskapen vi har om mannlige prostituerte gjør at vi ikke vet om de har et udekket behov for hjelpetiltak, avslutter Skilbrei.

Publisert: 13. juli 2016
ANNONSE