Nyhet

– Eg er skeptisk til at statar som vil finansiere religionsutøving i Norge, men som sjølv ikkje praktiserer religionsfridom, seier Arbeidarparti-leiar Jonas Gahr Støre i eit intervju med Vårt Land.

Fordi islam er statsreligion i den mektige oljestaten, er det ikkje lov å byggje andre gudshus enn moskear i Saudi-Arabia. Forbodet fekk Utanriksdepartementet (UD) til å reagere i 2010.

Då to norske muslimske forsamlingar søkte om UD-godkjenning for at dei skulle få saudiske pengegåver til moskébygging, sette dåverande utanriksminister ned foten.

- I 2010 sa du nei til at norske muslimske forsamlingar kunne få pengar frå Saudi-Arabia for å byggje moskéar - meiner du det same i 2015?