Nyhet

– Du er tøff.

Solveig Horne har høyrt den unge kvinna fortelje kva ho måtte gjere til slutt; banke på hjå politiet og be om hjelp - hjelp til eit liv i fridom. Eit liv ho sjølv styrte.

Barne- og likestillingsministeren framsnakkar ofte familievernet, ein statleg etat med 42 kontor og 500 terapeutar spreidd over heile landet. No har Horne invitert seg sjølv til å møte ei av dei som ikkje kan stå fram og fortelje kvifor dei får hjelp av familievernet.

Dei har brote med familien, flykta frå det fagfolk definerer seg «negativ sosial kontroll». Kontrollen startar allereie i barneåra. Jentene – ja, dei er i fleirtal – får ikkje gå i bursdagar, får ikkje overnatte hjå vener, får ikkje delta på klasseturar. I tenåra blir grepet stramma. Foreldre vil vite alt, kontrollere alt, bestemme alt.