ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE

Som abonnent på Vårt Land får du:

Läs mer

Råder Nav til å myke opp dagpenge-nei

Et regjeringsoppnevnt utvalg anbefaler Nav å la arbeidsledige kunne reservere seg fra å ta jobber som strider mot deres samvittighet.

ANNONSE
ANNONSE

BILDER

Tine Eidsvaag, førsteamanuensis ved juridisk fakultet ved Universitetet i Bergen, er medlem av Samvittighetsutvalget.

Foto: Evelyn Pecori
Vis bildetekst
Nyhet

I går overleverte Samvittighetsutvalget sin rapport til arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H). Mandatet til utvalget var å utrede arbeidstakeres frihet til å si nei til arbeidsoppgaver på grunn av samvittighetsspørsmål. Hovedkonklusjonen er at arbeidsgivere bør gi reservasjonsmulighet til en arbeidstaker

• dersom den har en «dyp og viktig samvittighetsoverbevisning»

• og dersom reservasjonen ikke griper inn i tredjepart

• og dersom reservasjonen er gjennomførbar uten for store ulemper for arbeidstaker og kollegaer

Samvittighetsutvalget

  • Tirsdag la det regjeringsoppnevnte Samvittighetsutvalget fram sin rapport om samvittighetsfrihet i arbeidslivet. Utvalget ble nedsatt i mars 2015 etter den omfattende debatten om fastlegers skulle kunne reservere seg mot å henvise til abort.
  • I dag er det bare et fåtall reservasjonsretter som er lovfestet, blant annet retten til å si nei til å utføre abort og muligheten for å reservere seg fra å vie likekjønnede.
  • Samvittighetsutvalget ønsker ikke å lovfeste flere rettigheter bortsett fra ett: Helsepersonell bør få lovfestet rett til å si nei til dødshjelp dersom det blir innført i Norge.
  • Medlemmene i utvalget er Bjørn Kåre Myskja, professor ved NTNU (leder); Tine Eidsvaag, førsteamanuensis ved Universitetet i Bergen; Morten Magelssen, lege og forsker ved Senter for medisinsk etikk, Universitetet i Oslo; Ingvill Thorson Plesner, seniorrådgiver ved Norsk senter for menneskerettigheter, Universitetet i Oslo og Einar Øverenget, filosof, førsteamanuensis ved Høgskolen i Hedmark og leder av ACTIVA Humanistisk Akademi.

For å lese innholdet på vl.no trenger du et abonnement. Allerede abonnent? Logg inn

Få tilgang nå! Prøv oss gratis

  • Tilgang til alt vårt innhold på vl.no.
  • Tilgang til morgendagens avis allerede 21.15 kvelden i forveien som e-avis
  • Etter 3 uker stopper abonnementet automatisk.
  • 
Du får etter endt prøvetid et spesielt godt tilbud på et Vårt Land-abonnement

Prøv oss i 3 uker gratis Eller se flere alternativer