Nyhet

Pilegrimssenterne får en profil som er mer og mer lik reiselivsbransjens, sier prest og pilegrimsvandrer Kjell A. Nyhus.

I en kronikk i Vårt Land går han i rette kommersialiseringen av pilegrimsvirksomheten i Norge. Han viser blant annet til en av Oslosenterets vandringer som koster 2440,- per døgn. I stedet tar han til orde for «enkelhet og egenmestring».

– Pilegrims­vandring bør være noe helt annet enn pakketurisme. Pilegrimsbevegelsen bør ha Den norske turistforening, ikke reiselivsbransjen, som modell, sier han.

Videre harselerer han med den kostnadskrevende ideologiproduksjon rundt «den moderne pilegrimen», og mener ressursene må brukes helt annerledes.