Nyhet

I januar ble det klart at bispedømmet tapte søksmålet de hadde anlagt mot staten. OKB krevde å få omgjort vedtaket om at de må tilbakebetale 40 millioner kroner i trostilskudd. Pengene hadde de fått for medlemmer de hadde registrert med den såkalte «telefonkatalogmetoden» (se faktaboks).

– Vi har etter en grundig prosess og nøye overveielser kommet frem til at det eneste riktige er å anke dommen i tingretten. Vi mener dommen har åpenbare svakheter og kan ikke godta at den blir stående, skriver Lisa Wade, administrativ leder i Oslo katolske bispedømme (OKB) i en pressemelding.

Vårt Land vet at OKBs advokat Lars Holo allerede kort tid etter at dommen falt, anbefalte bispedømme å anke saken. I et notat til sentrale personer i bispedømmet, skrev Holo at dommen fra Oslo tingrett hadde en rekke svakheter som til sammen tilsa at bispedømmet burde anke.

LES OGSÅ: Skjulte at de brukte telefonkatalogmetoden