Nyhet

00Oslo er den hovedstaden i Skandinavia der romfolk oftest opplever trakassering, viser en fersk Fafo-rapport.

* 27 prosent sier de har blitt nektet adgang til en dagligvarebutikk i Oslo. I Stockholm og København er tallene henholdsvis 9 og 13 prosent.

* 38 prosent sier de har blitt nektet å pante flasker i Oslo. I Stockholm og København er tallene sju og 17 prosent.

* 25 prosent sier de har blitt slått, sparket eller dyttet i Oslo. I København har en av seks opplevd det samme. Tallet i Stockholm er en av ni.