Nyhet

I sitt svar på Nidaros bispedømmeråds spørsmål om hva slags kompetanse Kristine Sandmæl kan tilføre Bispemøtet, svarer hun blant annet at hun «bærer med meg en minoritetserfaring fra eget liv».

– Hva innebærer det?

– Det handler om at jeg tilhører en seksuell minoritet, og at jeg vet hvordan det er å tilhøre en gruppe mennesker som av majoriteten kan bli påført skam på grunn av identitet. Jeg vet noe om hvordan det er å være oppe til diskusjon som en sak, og samtidig ønske plass til hele seg i kirken. Det er en erfaring jeg tror til en viss grad er overførbar til andre minoriteters opplevelse i kirken.

Den nåværende prosten i Lofoten og valgte lederen i Mellomkirkelig råd for Den norske kirke mener selv det er «historisk» at hun som lever i et likekjønnet ekteskap, er blitt nominert til biskop.