Nyhet

Statens helsetilsyn er bekymret for det kommunale omsorgstilbudet til utviklingshemmede. Derfor påla Helsetilsynet ­fylkesmennene å øke antall tilsyn overfor personer med utviklingshemming i 2016.

I Årsrapport 2016 skriver ­Helsetilsynet at det er «avdekket forhold av vesentlig betydning for brukerne». De 57 publiserte tilsynsrapportene forteller et nedslående bilde:

I 81 prosent av tilsynene er det avdekket lovbrudd – 98 lovbrudd er påpekt i de 57 tilsynene.

Institusjonsomsorgen er gjeninnført.