Nyhet

Statens investeringsfond for næringsvirksomhet i utviklingsland (Norfund) har fått mykje kritikk for å investere gjennom skatteparadis. Norfund har forsvart bruken av skatteparadis som Mauritius med at målet ikkje er å unngå skatt eller skjule eigarskap eller opplysningar, men at det er viktig for å få andre investorar med på laget. Norfund har understreka at skatteparadisa fondet brukar, har strukturar og opplegg som gjer det lettare og sikrare å investere i fattige land.

Leiaren for Tax Justice Network Africa berre ler.

– Det er ingen andre grunnar til å sette opp investeringar gjennom Mauritius enn skatteårsaker. Alle veit at Mauritius sel seg inn som innfallsporten til Afrika ved å tilby å minimere skatt. Ein ting er at reine profittdrivne selskap vel ei slik løysing. Noko anna er at eit statleg fond gjer det, seier Alvin Mosioma.

LES OGSÅ: Norfund bruker fortsatt skatteparadiser