Nyhet

6. februar er Samefolkets dag. I vinter markerte storsamfunnet at den samiske kampen for urfolksrettar hadde vart i 100 år. Statsminister Erna Solberg (H) talte i Trondheim og sa at skiftande regjeringar har dei siste tiåra ført ein aktiv samepolitikk å rette opp dei negative verknadane som kom av fornorskingspolitikken.

Tre månader seinare blir eit anna bilete rissa opp i Stortingets høyringssal 1 – dagen før dagen før dagen då Norge skal feire nasjonaldagen, samhaldet, Norge og det norske – eit bilete som fortel at det er eit stykkje veg å gå:

– 40 prosent (av norsk samar, red.anm.) opplever diskriminering i dag. Det er uhøyrt høgt, fortel Raimo Valle, tidlegare statssekretær for same- og minoritetssaker i Stoltenberg II.

LES MEIR: Kom til fots frå Finland