Nyhet
– Hva er forskjellen på deg som NLM-misjonær i Japan og nå som prost i Sør-Innherad og bispekandidat?

– Mange år! Jeg har mye mer levd liv bak meg som 50-åring enn jeg hadde da jeg var 25. Misjonssambandsbakgrunnen har preget meg, teologien og kristendomsforståelsen min. Funda­mentet er det samme som det alltid har vært, men jeg er blitt mindre skråsikker.

– Hvordan kan du med en lavkirkelig, teologisk konservativ bakgrunn nå si ja til vigsel av likekjønnede?

– Jeg har ikke glemt hva vi lærte­ på Fjellhaug: At det er forskjell på hva som er sentrum og periferi i teologien. Sentrum handler om at Jesus led og døde for oss, slik at vi får være Guds barn. Det er dette det er viktig å være enige om. På Fjellhaug lærte vi å gå til Bibelen for å finne svarene. Bakgrunnen for at jeg for ti år siden gikk inn for vigsel av likekjønnede, var bibelstudier og møter med homofile, også i egen familie, svarer Nils Åge Aune.

Han er født på Inderøy i Nord-Trøndelag, og med unntak av to år i Japan har han hatt hele sin prestetjeneste i Midt-Norge.