Nyhet

ROSKILDE, DANMARK: – Det har vært eksempler på hard tone i diskusjonene, kanskje særlig mellom forslagsstillerne til bispekandidater, sier Peter Fischer-Møller, biskop i Folkekirken i Danmark, til Vårt Land.

Han erfarte selv dette da han var kandidat til bispeembetet i Roskilde stift:

– Det så imidlertid ut til at den harde tonen skremte folk, sier Fischer-Møller.

Ingen nordisk blåkopi