Nyhet

Den amerikanske sosiologen Robert D. Woodberry, tilknyttet Kellogg Institute for international studies, har forsket på hvilken betydning protestantiske misjonsorganisasjoner har hatt på dannelsen av demokratier.

Under et reformasjons­seminar i Bergen forrige uke presen­terte han konklusjonene. Bergens ­Tidende skriver at et av ­funnene Woodberry gjorde, var at protestantiske misjonærer som ­primært var ute etter å frelse mennesker, også har vært sterkt medvirkende til etablering av stabile demokratier. Blant ­annet understreker han viktigheten av at alle — uansett om de var fattige eller rike, kvinner eller menn — skulle lære å lese og skrive, viktige forutsetninger for å kunne delta i demokratiske organer.

Fikk innflytelse

Professor Marianne Skjortnes ved fakultet for teologi, diakoni og ledelsesfag ved VID vitenskapelig høgskole Stavanger (tidligere Misjonshøgskolen) kjenner seg igjen i Robert D. Woodberys observasjoner og konklusjoner. Hun har selv vært på Madagaskar, både som misjonær og som sosialantropolog.