Nyhet

I tilsynene som ble gjennomført i 2016, ble mange brukere intervjuet. «Det som kom fram ga viktig tilleggsinformasjon til skriftlig informasjon og intervjuer med ledere og ansatte», skriver Helsetilsynet i Tilsynsmelding 2016.

Ikke tilpasset

I tilsynsrapporten fra Ulstein kommune kan man derfor lese følgende:

«I intervju kom det fram at det er tilfelle der brukarar ikkje får gjennomført aktivitet som er satt opp på dagsplan, ikkje får tenester i det omfanget som går fram av vedtaket deira eller ikkje får enkelte besøk eller tilsyn, på grunn av at personalet må hjelpe andre brukarar.»