Nyhet

Hun er professor ved Fakultet for teologi, diakoni og ledelsesfag ved VID vitenskapelige høgskole. Dietrich er også en av redaktørene bak boken «Diakonia in a gender perspective» som ble lansert i Oslo torsdag.

Boken har mange norske bidragsytere og ser på viktigheten av kjønnsperspektivet i diakonal teori og praksis.

– Kvinnene har hatt en veldig neglisjert posisjon i kirkens historie. Diakoni er jo derfor heller ikke et område innenfor teologien eller innenfor kirkens arbeid som har hatt den mest sentrale posisjonen. Det har å gjøre med at diakoni ofte har vært litt kvinnelig og derfor hatt lavere status. Det er viktig å ha fokus på kjønnsperspektivet, sier Stephanie Dietrich.

LES OGSÅ: Kristen jomfru sier jomfruhinne-temaet ikke er relevant i hennes kretser