ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE

Som abonnent på Vårt Land får du:

Läs mer

Løfter frem neglisjerte kvinner

– Kvinners aktive rolle i diakonien har gitt den en lavere status i kirkehistorien, mener professor Stephanie Dietrich.

ANNONSE
ANNONSE
Nyhet

Hun er professor ved Fakultet for teologi, diakoni og ledelsesfag ved VID vitenskapelige høgskole. Dietrich er også en av redaktørene bak boken «Diakonia in a gender perspective» som ble lansert i Oslo torsdag.

Boken har mange norske bidragsytere og ser på viktigheten av kjønnsperspektivet i diakonal teori og praksis.

– Kvinnene har hatt en veldig neglisjert posisjon i kirkens historie. Diakoni er jo derfor heller ikke et område innenfor teologien eller innenfor kirkens arbeid som har hatt den mest sentrale posisjonen. Det har å gjøre med at diakoni ofte har vært litt kvinnelig og derfor hatt lavere status. Det er viktig å ha fokus på kjønnsperspektivet, sier Stephanie Dietrich.

LES OGSÅ: Kristen jomfru sier jomfruhinne-temaet ikke er relevant i hennes kretser

– Kvinner lider mest

Dietrich fremhever at kjønnsperspektivet i diakonien er viktig fordi det ofte er kvinnene som lider mest.

– Spesielt hvis du tenker på flyktningkrisen, så vet vi at det er kvinner som har det verst og er ekstra utsatt. Når mennesker lider vet vi fra mange steder i verden at kvinner ofte lider dobbelt. Derfor er det viktig når en har fokus på de marginaliserte og forfulgte å se på hvordan kjønn spiller en rolle i de prosessene, forteller Dietrich.

– Diakoni er kirkens sosiale praksis og vi vet at i alle sammenhenger der mennesker har med hverandre å gjøre spiller kjønn en rolle, legger hun til.

Under lanseringen av boken på VID, tidligere Diakonhjemmet, ble det pekt på hvordan diakonale oppgaver ofte har vært utført av kvinner, og fordi kvinnene er marginalisert har også feltet diakoni vært marginalisert.

– Denne boken viser hvordan kjønn spiller en helt sentral rolle i diakonalt arbeid på grasrotplan. Den har et spesielt fokus på hvordan kjønn også bidrar til en bedre diakonal praksis. Gjennom det kan vi forbedre praksisen til å inkludere kjønnsperspektivet på en bedre måte, mener Dietrich.

De tre andre redaktørene av boka, som er gitt ut i et samarbeid mellom VID, Digni og britiske Regnum forlag, er Knud Jørgensen, førsteamanuensis II ved Det teologiske Menighetsfakultet, Kari Karsrud Korslien, høgskolelektor ved VID og Kjell Nordstokke, Professor Emeritus ved VID.

LES OGSÅ: Mann i Sandnes vil starte Spaghettimonster-kirke

Ville ikke skrive om kjønn

Flere av forfatterne som bidrar i boka kommer fra Norge og mange har bakgrunn fra VID. Men det er også mange andre nasjonaliteter og kontinenter representert. Dietrich forteller at det ikke har vært lett å få alle til å skrive om kjønnsperspektiv.

– Kjønn er ikke like populært å snakke om i alle tradisjoner. Når jeg skulle få en ortodoks kollega til å skrive noe, sa han at «dette er noe vi ikke snakker om i vår tradisjon», forteller Dietrich.

Men så begynte hun å snakke med ham om hva slags arbeid de gjør.

– De har blant annet spesielle tiltak i Syria for å beskytte kvinner i krigssituasjonen. Det er jo absolutt et kjønnsperspektiv å se at det er spesielle behov som grunner i at kvinner er spesielt utsatt. Det kunne han snakke om, men han kunne ikke kalle det kjønnstilnærming, sier hun.

Skrevet av menn

Under boklanseringen ble det også pekt på at mye av det vi leser om diakoni både i Bibelen, kirkehistorien og faglitteraturen er skrevet av menn og fra deres perspektiv.

– Faglitteraturen er på mange vis skrevet av menn, for menn og om mennenes historie. Hvis du leser kirkehistorie skal du lete lenge etter både kvinnelige forfattere og kvinner som aktører, sier Dietrich.

Hun forteller at teologien tradisjonelt sett har vært veldig mannsdominert, men at vi vet at gjennom hele historien så har det også vært kvinner.

– Vi vet ut ifra Det nye testamentet at kvinner hadde en veldig aktiv rolle. Vi vet for eksempel om enkenes funksjon i urkristendommen. Men når menn skriver om kirkens historie handler alt om hierarkier og strukturer der menn er på toppen, så har kvinnene falt litt ut. Det var ikke stas å ha en tjenende rolle, sier hun.

LES OGSÅ: Få leger vil omskjære – sykehus må be om hjelp utenfra

Kvinner og Jesus

Kjell Nordstokke fremhevet også mannsperspektivet i sitt foredrag og hentet et eksempel fra Evangeliet etter Markus.

– I Markus-evangeliet brukes ordet diakoni, å tjene, for første gang når Jesus helbreder Peters svigermor. Hun står så opp og tjener dem. Der er diakoni brukt for første gang, forteller han.

Nordstokke påpeker at begrepet diakoni i Markus-evangeliet kun blir brukt i forbindelse med kvinner og Jesus selv.

– Det ser ut til at Markus ikke oppdaget noen evne til diakoni hos menn, sier han til humring fra salen.

– All lesing av bibelske tekster er gjort gjennom et sett briller. De fleste tekstene er skrevet av menn, gitt oss av menn og er tolket av menn. Finnes det diakonale briller å lese Bibelen med, eller kjønnsbaserte briller? Oppdager vi ting og perspektiver i teksten som vi har ignorert fordi vi alltid har brukt de gamle brillene? spør Nordstokke.

Menn og kvinner sammen

Redaktørene er enige om at menn også spiller en viktig rolle i kjønnsperspektivet.

– Vi som er forfattere av denne boka er enige om at menneskeheten består av kvinner og menn i fellesskap. Det er helt nødvendig at kvinner og menn sammen kjemper for like muligheter og adgang til for eksempel utdanning og helsehjelp, sier Dietrich.

Hun forteller at mange steder i verden hører kvinner til den fattigste gruppen, til de som ikke får utdanning eller helsehjelp.

– Kvinner får ikke adgang til styrende strukturer i samfunnet og er de som blir neglisjert og gjemt bort. Derfor må vi sammen, kvinner og menn, jobbe for at dette blir annerledes, mener hun.

LES OGSÅ: Sp vil fjerne 175 trosmillioner til utenlandske statsborgere bosatt i Norge

Følg oss på Facebook og Twitter!

Publisert: 14. september 2016
ANNONSE
Nyhet

Hun er professor ved Fakultet for teologi, diakoni og ledelsesfag ved VID vitenskapelige høgskole. Dietrich er også en av redaktørene bak boken «Diakonia in a gender perspective» som ble lansert i Oslo torsdag.

Boken har mange norske bidragsytere og ser på viktigheten av kjønnsperspektivet i diakonal teori og praksis.

– Kvinnene har hatt en veldig neglisjert posisjon i kirkens historie. Diakoni er jo derfor heller ikke et område innenfor teologien eller innenfor kirkens arbeid som har hatt den mest sentrale posisjonen. Det har å gjøre med at diakoni ofte har vært litt kvinnelig og derfor hatt lavere status. Det er viktig å ha fokus på kjønnsperspektivet, sier Stephanie Dietrich.

LES OGSÅ: Kristen jomfru sier jomfruhinne-temaet ikke er relevant i hennes kretser

– Kvinner lider mest

Dietrich fremhever at kjønnsperspektivet i diakonien er viktig fordi det ofte er kvinnene som lider mest.

– Spesielt hvis du tenker på flyktningkrisen, så vet vi at det er kvinner som har det verst og er ekstra utsatt. Når mennesker lider vet vi fra mange steder i verden at kvinner ofte lider dobbelt. Derfor er det viktig når en har fokus på de marginaliserte og forfulgte å se på hvordan kjønn spiller en rolle i de prosessene, forteller Dietrich.

– Diakoni er kirkens sosiale praksis og vi vet at i alle sammenhenger der mennesker har med hverandre å gjøre spiller kjønn en rolle, legger hun til.

Under lanseringen av boken på VID, tidligere Diakonhjemmet, ble det pekt på hvordan diakonale oppgaver ofte har vært utført av kvinner, og fordi kvinnene er marginalisert har også feltet diakoni vært marginalisert.

– Denne boken viser hvordan kjønn spiller en helt sentral rolle i diakonalt arbeid på grasrotplan. Den har et spesielt fokus på hvordan kjønn også bidrar til en bedre diakonal praksis. Gjennom det kan vi forbedre praksisen til å inkludere kjønnsperspektivet på en bedre måte, mener Dietrich.

De tre andre redaktørene av boka, som er gitt ut i et samarbeid mellom VID, Digni og britiske Regnum forlag, er Knud Jørgensen, førsteamanuensis II ved Det teologiske Menighetsfakultet, Kari Karsrud Korslien, høgskolelektor ved VID og Kjell Nordstokke, Professor Emeritus ved VID.

LES OGSÅ: Mann i Sandnes vil starte Spaghettimonster-kirke

Ville ikke skrive om kjønn

Flere av forfatterne som bidrar i boka kommer fra Norge og mange har bakgrunn fra VID. Men det er også mange andre nasjonaliteter og kontinenter representert. Dietrich forteller at det ikke har vært lett å få alle til å skrive om kjønnsperspektiv.

– Kjønn er ikke like populært å snakke om i alle tradisjoner. Når jeg skulle få en ortodoks kollega til å skrive noe, sa han at «dette er noe vi ikke snakker om i vår tradisjon», forteller Dietrich.

Men så begynte hun å snakke med ham om hva slags arbeid de gjør.

– De har blant annet spesielle tiltak i Syria for å beskytte kvinner i krigssituasjonen. Det er jo absolutt et kjønnsperspektiv å se at det er spesielle behov som grunner i at kvinner er spesielt utsatt. Det kunne han snakke om, men han kunne ikke kalle det kjønnstilnærming, sier hun.

Skrevet av menn

Under boklanseringen ble det også pekt på at mye av det vi leser om diakoni både i Bibelen, kirkehistorien og faglitteraturen er skrevet av menn og fra deres perspektiv.

– Faglitteraturen er på mange vis skrevet av menn, for menn og om mennenes historie. Hvis du leser kirkehistorie skal du lete lenge etter både kvinnelige forfattere og kvinner som aktører, sier Dietrich.

Hun forteller at teologien tradisjonelt sett har vært veldig mannsdominert, men at vi vet at gjennom hele historien så har det også vært kvinner.

– Vi vet ut ifra Det nye testamentet at kvinner hadde en veldig aktiv rolle. Vi vet for eksempel om enkenes funksjon i urkristendommen. Men når menn skriver om kirkens historie handler alt om hierarkier og strukturer der menn er på toppen, så har kvinnene falt litt ut. Det var ikke stas å ha en tjenende rolle, sier hun.

LES OGSÅ: Få leger vil omskjære – sykehus må be om hjelp utenfra

Kvinner og Jesus

Kjell Nordstokke fremhevet også mannsperspektivet i sitt foredrag og hentet et eksempel fra Evangeliet etter Markus.

– I Markus-evangeliet brukes ordet diakoni, å tjene, for første gang når Jesus helbreder Peters svigermor. Hun står så opp og tjener dem. Der er diakoni brukt for første gang, forteller han.

Nordstokke påpeker at begrepet diakoni i Markus-evangeliet kun blir brukt i forbindelse med kvinner og Jesus selv.

– Det ser ut til at Markus ikke oppdaget noen evne til diakoni hos menn, sier han til humring fra salen.

– All lesing av bibelske tekster er gjort gjennom et sett briller. De fleste tekstene er skrevet av menn, gitt oss av menn og er tolket av menn. Finnes det diakonale briller å lese Bibelen med, eller kjønnsbaserte briller? Oppdager vi ting og perspektiver i teksten som vi har ignorert fordi vi alltid har brukt de gamle brillene? spør Nordstokke.

Menn og kvinner sammen

Redaktørene er enige om at menn også spiller en viktig rolle i kjønnsperspektivet.

– Vi som er forfattere av denne boka er enige om at menneskeheten består av kvinner og menn i fellesskap. Det er helt nødvendig at kvinner og menn sammen kjemper for like muligheter og adgang til for eksempel utdanning og helsehjelp, sier Dietrich.

Hun forteller at mange steder i verden hører kvinner til den fattigste gruppen, til de som ikke får utdanning eller helsehjelp.

– Kvinner får ikke adgang til styrende strukturer i samfunnet og er de som blir neglisjert og gjemt bort. Derfor må vi sammen, kvinner og menn, jobbe for at dette blir annerledes, mener hun.

LES OGSÅ: Sp vil fjerne 175 trosmillioner til utenlandske statsborgere bosatt i Norge

Følg oss på Facebook og Twitter!

Publisert: 14. september 2016
ANNONSE