Nyhet

Venstre og KrF sa klar, ferdig kjør då sentrumspartia, etter vekelange tautrekkingar om budsjettkroner, kort tid før jul blei samde med Solberg-regjeringa om 2017-budsjettet.

Frå og med januar skal asylsøkjarar som kjem til landet i von om å få opphald, få eit eige kurs i det Sylvi Listhaug (Frp) har kalla «norsk folkeskikk».

«Asylsøkere har ingen lovfestet rett og plikt til opplæringen», melder statsråden i presentasjonen av kurset. Likevel meiner innvandrings- og integreringsministeren at alle asylsøkjarar over 16 år som ikkje har fått endeleg vedtak og som bur på mottak, bør få med seg det 50 timar lange kurset.

– Kvifor?