Nyhet

Lengselen fører han ut på ei lang reise til Jerusalem. Apostelgjerningane skildrar møtet hans med evangelisten Filip, som har fått beskjed frå ein engel om å reisa til ein aude stad langs vegen til Gasa, der dette møtet skjer.

Vi veit ikkje mykje om han, men kan førestilla oss at han bar på ein sterk lengsel etter Gud, ein lengsel etter å oppleve fellesskap og ein nær Gud.

Noko av det fine med denne historia er at Gud ser den som lengtar og søkjer Han.

Dagens tekst skildrar då Filip, driven av Den heilage ande, går inntil vogna der den etiopiske hoffmannen sat. Han leste høgt frå profeten Jesaja, slik rabbinarane hadde formana folk at dei skulle gjera. Dei meinte det ikkje sømte seg å mumla Guds ord eller lesa stilt. Derfor kunne også Filip høyra kva som blei lest. For den etiopiske hoffmannen var Bibelen ei lukka bok, han forstod ikkje det han leste.