Nyhet

Vårt Land har snakket med samtlige fylkesledere om samarbeidsmodell etter valget. Svarene gir Siv Jensens parti dystre maktsjanser etter 2017 – dersom KrF skulle bli selve vippepartiet etter valget neste høst:

• Tre fylkesledere sier alt nå klart nei til å godta fire nye år med Frp i regjeringskontorene.

• Syv andre mener Frps opptreden ved makten gjør det klart vanskeligere for KrF å støtte et slikt alternativ videre.

• En stor gruppe har åpent standpunkt, men ingen konkluderer med at dagens regjering bør bli sittende.