Nyhet

Ungdommer er dyktige innsamlere, sier IK, men en aksjon kan også gå galt.

– Her er de ni budene, sier ­informasjonsrådgiver Line Konstali:

De ni budene for pengeinnsamling

Opprett en komité eller et ­utvalg bestående av representanter fra elever, lærere og eventuelt foreldre. Involveres elevene fra starten av, blir de også mer engasjerte.