ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE

Som abonnent på Vårt Land får du:

Läs mer

Kontrollorgan har laget ni innsamlingsbud

Fordi Innsamlingskontrollen (IK) opplever pågang fra lokale pengeinnsamlinger på skoler, har de laget ni bud.

ANNONSE
ANNONSE

Nyhet

Ungdommer er dyktige innsamlere, sier IK, men en aksjon kan også gå galt.

– Her er de ni budene, sier ­informasjonsrådgiver Line Konstali:

De ni budene for pengeinnsamling

Opprett en komité eller et ­utvalg bestående av representanter fra elever, lærere og eventuelt foreldre. Involveres elevene fra starten av, blir de også mer engasjerte.

Dersom elevene alene har ­ansvaret, er erfaringen at ­resultatet ikke blir like bra. 
Det er viktig at lærere og ledelsen ved skolen engasjerer seg og 
forankrer dette i skolens kultur fra starten av. Aksjonen kan 
gjerne knyttes til undervisningen.

LES OGSÅ: Innsamlingskontrollen er skeptisk til TV Visjon Norges metoder

La gjerne elevene være med og stemme over hvilken organisasjon eller prosjekt skolen skal støtte. Et godt tips er å velge tre-fire prosjekter elevene ved hjelp av avstemning kan velge.

Sørg for å velge en organisasjon som er godkjent av Innsamlingskontrollen. Sett dere også inn i organisasjonens rutiner knyttet til innsamlingsaksjoner. Er kontrollrutinene gode nok?

Sørg for å opprette en god relasjon til organisasjonen og at de gir dere en kontaktperson som kan støtte dere underveis.

Markedsfør prosjektet godt før dere starter slik at lokalmiljøet er klar over det. Del ut brosjyrer, kontakt lokalpresse, opprett Facebook-gruppe og oppfordre elevene til å spre budskapet i sosiale medier og så videre. Bruk kreativiteten!

LES OGSÅ: Disse trossamfunnene tjener penger på folks gambling

Sørg for å planlegge godt nok og at elevene er enige om innsamlingsmetoder.

Sørg for trygghet knyttet til pengeinnsamlingen.

I henhold til de etiske retningslinjene for god innsamlingsskikk skal alle innsamlere ha synlig ID, gjerne med organisasjonens og Innsamlingskontrollens 
logo.

Følge over tid

Plan er en ­organisasjon som opplever vekst i skolemarkedet. Randi Versto Kaasa, som er markedskoordinator for skole, forteller at mange skoler velger bort Operasjon Dagsverk fordi de i større 
grad ønsker en nærhet til prosjektet.

Disse skolene ønsker å følge samme prosjekt over år, slik at de kan se effekten av pengene som samles inn.

Publisert: 20. mars 2017
ANNONSE
Nyhet

Ungdommer er dyktige innsamlere, sier IK, men en aksjon kan også gå galt.

– Her er de ni budene, sier ­informasjonsrådgiver Line Konstali:

De ni budene for pengeinnsamling

Opprett en komité eller et ­utvalg bestående av representanter fra elever, lærere og eventuelt foreldre. Involveres elevene fra starten av, blir de også mer engasjerte.

Dersom elevene alene har ­ansvaret, er erfaringen at ­resultatet ikke blir like bra. 
Det er viktig at lærere og ledelsen ved skolen engasjerer seg og 
forankrer dette i skolens kultur fra starten av. Aksjonen kan 
gjerne knyttes til undervisningen.

LES OGSÅ: Innsamlingskontrollen er skeptisk til TV Visjon Norges metoder

La gjerne elevene være med og stemme over hvilken organisasjon eller prosjekt skolen skal støtte. Et godt tips er å velge tre-fire prosjekter elevene ved hjelp av avstemning kan velge.

Sørg for å velge en organisasjon som er godkjent av Innsamlingskontrollen. Sett dere også inn i organisasjonens rutiner knyttet til innsamlingsaksjoner. Er kontrollrutinene gode nok?

Sørg for å opprette en god relasjon til organisasjonen og at de gir dere en kontaktperson som kan støtte dere underveis.

Markedsfør prosjektet godt før dere starter slik at lokalmiljøet er klar over det. Del ut brosjyrer, kontakt lokalpresse, opprett Facebook-gruppe og oppfordre elevene til å spre budskapet i sosiale medier og så videre. Bruk kreativiteten!

LES OGSÅ: Disse trossamfunnene tjener penger på folks gambling

Sørg for å planlegge godt nok og at elevene er enige om innsamlingsmetoder.

Sørg for trygghet knyttet til pengeinnsamlingen.

I henhold til de etiske retningslinjene for god innsamlingsskikk skal alle innsamlere ha synlig ID, gjerne med organisasjonens og Innsamlingskontrollens 
logo.

Følge over tid

Plan er en ­organisasjon som opplever vekst i skolemarkedet. Randi Versto Kaasa, som er markedskoordinator for skole, forteller at mange skoler velger bort Operasjon Dagsverk fordi de i større 
grad ønsker en nærhet til prosjektet.

Disse skolene ønsker å følge samme prosjekt over år, slik at de kan se effekten av pengene som samles inn.

Publisert: 20. mars 2017
ANNONSE