Nyhet

– Vi er lei oss for at kongen ikke kommer til Kirkemøtet i Trondheim i april. Kongen har svart at han ikke har anledning til å være til stede. Det er ikke gitt annen begrunnelse, sier direktør Jens-Petter Johnsen i Kirkerådet.

Kirketoppen har ingen indikasjoner på at kongens nei har sammenheng med at Stortinget i 2012 vedtok grunnlovsbestemmelsene som gjør Norge til en konfesjonsfri stat og Den norske kirke til et mer selvstendig og likestilt trossamfunn.

Etter dette har kongen ikke lenger noen formell kirkelig lederrolle.

– Ikke på folkekirkens bekostning