Nyhet

Samar: Den eldste skriftlege kjelda om samane er frå år 98, då skriv den romerske historikaren Tacitus om folket fenni. I dag tel Norges urfolk rundt 50.000, 13.000 var medlem i Samemanntalet ved valet i 2013.

Fire samiske språk er i bruk i Norge. Nordsamisk i Troms og Finnmark, lulesamisk i Nordland, sørsamisk i Nordland, Trøndelag og Hedmark og skoltesamisk (østsamisk) av nokre få i Sør-Varanger i Finnmark. Ni av ti norske samar snakkar nordsamisk.

LES MEIR: Nøler med oppgjer med gamle overgrep 

Jødar: Tel rundt 1.500, dei fleste er medlemmer av dei mosaiske trussamfunna i Oslo og Trondheim.