Nyhet

I morgen sendes kollektivkurven rundt til 700.000 nordmenn på årets største gudstjenestedag. Kollekten er tilsvarende raus, men stadig mer av den går til administrasjon av sedlene og myntene som gis.

– Å gi penger kontant er en god tradisjon, men det er blitt en kostbar øvelse. Noen ganger er det dyrere å håndtere kontantene enn beløpet som kommer inn i kollekt. Derfor skulle vi gjerne sett at menighetene ble kontantfrie og at alle gav elektronisk, sier kirkeverge Robert Wright i Oslo kirkelige fellesråd.

Det er også ønsket til bankene:

– Ingen av bankene i Oslo vil ta imot konvolutter med sedler og mynter fra menighetene lenger, sier økonomisjef Tor Fredrik Wisløff i Oslo kirkelige fellesråd.