ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE

Som abonnent på Vårt Land får du:

Läs mer

Kirkens Nødhjelp måtte gå runder internt om abortstandpunkt

Når Kirkens Nødhjelp nå flagger at de tar opp kampen for å sikre utsatte kvinner rett til abort, skjer det etter sterke, interne diskusjoner.

ANNONSE
ANNONSE

Nyhet

Saken har vært krevende, innrømmer organisasjonens generalsekretær, Anne-Marie Helland:
 – Vi har hatt flere runder i ulike­ organer, men styret var enstemmige i sin beslutning ­etter en grundig og god prosess. I representantskapet måtte det imidlertid ettermøter til for å forstå beslutningen.

Aksept

– Som nå er oppnådd?

– Ja, det mener jeg, sier Helland.

– Det ble i alle fall en aksept og respekt i eierskapet for styrets beslutning om å tørre å ­argumentere for retten til lovlige og trygge aborter.

Men i de interne rundene var det tidvis steile fronter, og Helland opplevde å bli møtt med ­åpningsspørsmålet «er du for eller imot fosterdrap» i et av dialogmøtene med oppdragsgiverne.

LES MER Nekter kvinner lovlige aborter

Dilemma

I innlegget på Verdidebatt (se Vårt Lands papiravis) skriver Helland følgende om KNs veivalg:

«En stor del av løsningen er å nå de mest sårbare gruppene­ med bedre seksualundervisning, og sørge for tilgang til prevensjon. I tillegg må vi legge til rette­ for at de gravide får god opp­følging av jordmor og andre rådgivingstjenester.

Men vi kommer ikke bort fra at det skjer voldtekter, barn­e-
ekteskap eller oppstår andre ­årsaker der gravide kvinner 
ikke har noe annet valg enn å avslutte svangerskapet. Og tallet på slike tilfeller øker i land med konflikt.

Vi kan ikke snu oss bort og late som vi ikke ser bare fordi vi står ovenfor vanskelige etiske dilemmaer. Det er nettopp når vi står ansikt til ansikt med slike ­dilemma at menneskesynet vårt blir satt på prøve. De kvinnene som er så desperate at de ikke 
ser noen annen utvei enn å ødelegge livmoren og setter livet i fare, de trenger at vi ser dem og tar dem på alvor.»

LES MER – Penger hindrer ikke abort

Kirke-Norge

I representantskapet kommer medlemmene fra de 11 bispedømmerådene i Den norske kirke, Kirkemøtet, Samisk kirkeråd, Norges KFUK-KFUM, Den Evangelisk Lutherske Frikirke, De Frie Evangeliske Forsamlinger, Det Norske Baptistsamfunn, Det Norske Misjonsforbund, Frelsesarmeen, Metodistkirken i Norge og Pinse­bevegelsen i Norge.

Tre organisasjoner har obser­vatører, NORME, Global Aid Network og Norges Kristne Råd.

LES OGSÅ: Kirkens Nødhjelp angriper KrF for abortfeighet

Publisert: 8. februar 2017
ANNONSE
Nyhet

Saken har vært krevende, innrømmer organisasjonens generalsekretær, Anne-Marie Helland:
 – Vi har hatt flere runder i ulike­ organer, men styret var enstemmige i sin beslutning ­etter en grundig og god prosess. I representantskapet måtte det imidlertid ettermøter til for å forstå beslutningen.

Aksept

– Som nå er oppnådd?

– Ja, det mener jeg, sier Helland.

– Det ble i alle fall en aksept og respekt i eierskapet for styrets beslutning om å tørre å ­argumentere for retten til lovlige og trygge aborter.

Men i de interne rundene var det tidvis steile fronter, og Helland opplevde å bli møtt med ­åpningsspørsmålet «er du for eller imot fosterdrap» i et av dialogmøtene med oppdragsgiverne.

LES MER Nekter kvinner lovlige aborter

Dilemma

I innlegget på Verdidebatt (se Vårt Lands papiravis) skriver Helland følgende om KNs veivalg:

«En stor del av løsningen er å nå de mest sårbare gruppene­ med bedre seksualundervisning, og sørge for tilgang til prevensjon. I tillegg må vi legge til rette­ for at de gravide får god opp­følging av jordmor og andre rådgivingstjenester.

Men vi kommer ikke bort fra at det skjer voldtekter, barn­e-
ekteskap eller oppstår andre ­årsaker der gravide kvinner 
ikke har noe annet valg enn å avslutte svangerskapet. Og tallet på slike tilfeller øker i land med konflikt.

Vi kan ikke snu oss bort og late som vi ikke ser bare fordi vi står ovenfor vanskelige etiske dilemmaer. Det er nettopp når vi står ansikt til ansikt med slike ­dilemma at menneskesynet vårt blir satt på prøve. De kvinnene som er så desperate at de ikke 
ser noen annen utvei enn å ødelegge livmoren og setter livet i fare, de trenger at vi ser dem og tar dem på alvor.»

LES MER – Penger hindrer ikke abort

Kirke-Norge

I representantskapet kommer medlemmene fra de 11 bispedømmerådene i Den norske kirke, Kirkemøtet, Samisk kirkeråd, Norges KFUK-KFUM, Den Evangelisk Lutherske Frikirke, De Frie Evangeliske Forsamlinger, Det Norske Baptistsamfunn, Det Norske Misjonsforbund, Frelsesarmeen, Metodistkirken i Norge og Pinse­bevegelsen i Norge.

Tre organisasjoner har obser­vatører, NORME, Global Aid Network og Norges Kristne Råd.

LES OGSÅ: Kirkens Nødhjelp angriper KrF for abortfeighet

Publisert: 8. februar 2017
ANNONSE