Nyhet

– Det er lite tradisjon for at biskoper slutter lenge før pensjonsalderen, så det er et valg for lang tid dersom du som 47-åring blir biskop?

– Ja, jeg har reflektert over det. Kirken trenger biskoper i ulik alder. Jeg tenker at jeg skal klare å stå det lange løpet ut. Men jeg må underveis finne grep for å finne ut hvordan jeg kan fornye meg og være til inspirasjon for andre.

– Hva gjør deg til en god bispekandidat?

– Jeg har mange års kontinuerlig prestetjeneste, bred erfaring fra særlig økumenisk og liturgisk arbeid, og deltakelse i revisjon av de to siste salmebøkene. De siste fem årene har jeg som domprost hatt en lederstilling og slik fått bruke ulike sider ved meg.