Nyhet

– Hvorfor har du valgt å jobbe som prest nettopp i Nidaros?

– Fordi kona og jeg er blitt utrolig glad i landsdelen, i lynnet, i trøndere og i kirkelivet her. Helt fra vi kom i 1988 er vi blitt møtt med en raushet og åpenhet som oppleves befriende.

– Hva er forskjellen på sørlandskristendommen du lærte å kjenne som barn og ungdom – og kristendomsformen du har lært å kjenne i Nidaros?

– Sørlandet i dag er ikke det samme som da jeg flyttet ut i 1980. Men jeg opplever Nidaros som mer raust, åpent og inkluderende. Jeg har fått stor respekt for folkekirkeligheten, og den mer ordløse kristendommen her. Sørlendinger er mer verbale; de tier ikke så ofte om det de har sett og hørt. Men det ligger nok noen sørlandske gener i meg fortsatt, noen tegn på det sørlandske fromhetslivet. Som forkynner kan jeg bli ganske engasjert og ivrig, og på 80-tallet var jeg preget av Oase-bevegelsen.